Nowogrodziec1

  • Dogodne położenie geograficzne w pobliżu granic z Niemcami i Czechami.
  • Przebiegające przez Gminę ważne szlaki komunikacyjne.
  • Dobrze przygotowane tereny inwestycyjne z pełnym uzbrojeniem technicznym.
  • Duży potencjał intelektualny, życzliwość i pracowitość naszych mieszkańców.
  • Dobrze rozwinięty system szkolnictwa zawodowego, a także bliskość ośrodków kształcenia wyższego zapewniają możliwość pozyskania odpowiednio przygotowanej kadry pracowniczej.
  • Władze samorządowe oferują partnerską współpracę oraz deklarują wszelką pomoc organizacyjną oraz techniczną w realizacji inwestycji.