Urząd Miejski w Nowogrodźcu

ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec

Punkt Obsługi Inwestora

Andrzej Drąg tel. 75 738 06 77

Monika Rosińska tel. 75 738 06 95

investin@nowogrodziec.pl


 Telefony do UM