DEMOGRAFIA (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Nowogrodziec ma 15 229 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,6 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

62,7% mieszkańców gminy Nowogrodziec jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.