Zadania realizowane przez Gminę Nowogrodziec dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

Lp. Nazwa realizowanego projektu  Czas realizacji projektu   Miejsce realizacji projektu   Koszt realizacji projektu w zł.  Źródło finansowania  
           
 1.  „Przebudowa drogi gminnej – ul. Kolejowa w Wykrotach dz. nr 1028/5”  2019  Wykroty gm. Nowogrodziec  154 242,00  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, środki własne
 2.  „Budowa drogi do nieruchomości nr 1351/11 w SSE”  2020  Wykroty gm. Nowogrodziec  1 181 645,01  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, środki własne