BURMISTRZ podpisanie umowy410

W dniu 15 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Adamem Zdaniukiem,              o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania pn.: Zakup zestawu pomp infuzyjnych.

Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie części kosztów zakupu sprzętu medycznego w postaci pomp infuzyjnych, na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Przydzielone środki zostaną przeznaczone na wymianę przestarzałego sprzętu medycznego co w znacznym stopniu wpłynie pozytywnie na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców również z gminy Nowogrodziec.

>>  TV Łużyce <<