INFORMACJA NABÓR WNIOSKÓW LGD410

Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje, że Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

Nr ogłoszenia o naborze: 1/2018 - Zakładanie działalności gospodarczych
Nr ogłoszenia o naborze: 2/2018 - Rewitalizacja lokalnych zasobów
Nr ogłoszenia o naborze: 3/2018 - Wspieranie ochrony środowiska

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl lub w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 757813163, e-mail:biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl Link do ogłoszeń : http://lgdpartnerstwoizerskie.pl/ogloszenia-o-naborze,a2590.html,a2590.html

Ogłoszenie grant obraz logotypy410