Informujemy, że w dniu 7 marca 2019 r. o godz. 11:45 w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK” w Nowogrodźcu ul. Rynek 20 odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

a)w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok;
b)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec.

4.Zakończenie obrad.

 

Transmisję z obrad Rady Miejskiej będzie można oglądać tutaj >>>transmisja z obrad<<<