Informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2019 r.  o godz. 15:00  w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK” w Nowogrodźcu ul. Rynek 20 odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII i VIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Omówienie współpracy z Powiatem Bolesławieckim w roku 2019.
 6. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1.    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna;
 2.    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Przyborsk” w obrębie Gierałtów;
 3.    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie złoża „Wykroty”;
 4.    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów;
 5.    w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogrodziec w 2019 roku;
 6.    w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowogrodziec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół       podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku;
 7.    w sprawie rozpatrzenia wniosku o utwardzenie drogi i montaż oświetlenia;
 8.    w sprawie rozpatrzenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego;
 9.    w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców o montaż oświetlenia i budowy drogi asfaltowej;
 10.    w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok.
 1. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

Transmisję z obrad Rady Miejskiej będzie można oglądać tutaj >>>transmisja z obrad<<<