nowe drogi 410

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Zebrzydowej oraz w Nowogrodźcu to najnowsze inwestycje, które gmina Nowogrodziec oddała do użytku. Stan techniczny dróg uniemożliwiał korzystanie z nich w pełnym zakresie.

Szczególnie uciążliwe było korzystanie z nich w okresie wiosenno - jesiennym, kiedy były częściowo nieprzejezdne. Dzięki modernizacji powyższych dróg uzyskaliśmy dostępność i dojazd do gruntów rolnych, poprawione zostało bezpieczeństwo ruchu, zmniejszono koszty utrzymania oraz znacząco podwyższony został komfort jazdy. Inwestycja obejmowała przebudowę dróg w miejscowości Zebrzydowa o długości 825 mb oraz w Nowogrodźcu przy ul. Nowogrodzkiej o długości 232 mb, szerokość obu dróg to 3 m. Drogi posiadają charakter dróg transportu rolnego, stanowiące połączenie gospodarstw rolnych oraz siedlisk rolników i innych mieszkańców wsi. Przebudowa polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej na całej długości wraz ze zjazdami drogowymi. Odwodnienie drogi zapewniono poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni. Całkowity koszt zadania to ok. 425 tys. zł, który został zaplanowany w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec. Na realizację obu inwestycji pozyskano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach finansowania ochrony rekultywacji i poprawy gruntów rolnych w wysokości ponad 192 tys. zł. Robert Relich – Burmistrz Nowogrodźca: „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy po gminnych drogach jest dla nas priorytetem. Poprzez podnoszenie standardu jakości dróg poprawiamy dostępność komunikacyjną i bezpieczeństwo. Tego oczekują od nas mieszkańcy. Dziękuję Panu Wojciechowi Pałka – Sołtysowi Zebrzydowej oraz Pani Czesławie Janiec Radnej Rady Miejskiej za pomoc i współpracę.”

Z wa

 

Nowogrodzka

nowogrodzka 1