poziom lokalny

Starając się w jak największym stopniu podnieść jakość obsługi inwestora w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu utworzono Punkt Obsługi Inwestora. Wykwalifikowana kadra służy wsparciem i opieką.

Pracownik Punktu Obsługi Inwestora:

  • asystuje inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy;
  • oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji;
  • udzieli wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora oraz partnerów i poddostawców;
  • zapewni opiekę poinwestycyjną dla firm (wspiera także firmy, które już działają na terenie gminy, poprzez utrzymywanie z nimi stałego kontaktu i pomoc w rozwiązywaniu bieżących kłopotów związanych w działalnością na terenie gminy).

Gmina Nowogrodziec jest objęta Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości (KSSE).

Przedsiębiorca inwestujący na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nabywa prawo do korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego.

Szczegółowe informację na stronie KSSE:

poradnikinwestora

poziom regionalny

Centrum Obsługi Inwestora, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.

DAWG jest certyfikowanym regionalnym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Warszawie, co narzuca na Spółkę wymóg zapewnienia najwyższej jakości usług w kontaktach bezpośrednich z podmiotami zagranicznymi oraz posiadania najbardziej aktualnych informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej oraz trendów rozwojowych w regionie.

Personel COI działa według standardów określonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., został przeszkolony w Agencji i ma zapewnioną stałą pomoc merytoryczną jej pracowników. Każda z jednostek obejmuje zasięgiem działania teren województwa, w którym ma swoją siedzibę i stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce województwa. Centra posiadają też bazy kontaktów z samorządami lokalnymi oraz instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju województwa.

Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów, którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.

zachety