DEMOGRAFIA (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Gmina Nowogrodziec ma 15 214 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,5 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

63,4% mieszkańców gminy Nowogrodziec jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.