Ludność w gminie Nowogrodziec - stan na 31 grudnia 2012 r. >>>

Ludność w gminie Nowogrodziec - stan na 30 czerwca 2012 r. >>>

Ludność w naszej gminie - stan na 26 marca 2012 r.>>>

 


 

 

Liczba ludności w latach 2000-2017*

 

 

Rok

Razem

Miasto

Gmina

2017 15012 4068 10944
2016 15027 4082 10945
2015 15073 4127 10946
2014 15096 4135 10961
2013 15108 4130 10978
2012 15155 4127 11028

2011

15184

4133

11051

2010

15130

4106

11024

2009

15077

4128

10949

2008

15045

4144

10901

2007

15029

4161

10868

2006

15031

4194

10837

2005

15006

4185

10821

2004

15031

4222

10809

2003

15003

4227

10776

2002

14978

4237

10741

2001

15003

4251

10752

2000

14977

4268

10709

*stan ludności przyjmuj się na dzień 31 grudnia każdego roku

 

                                     Przyrost naturalny ludności

                                         w latach 2008-2017* 

Rok

Liczba

narodzin

Liczba

zgonów

Przyrost

Naturalny

2008

195

143

52

2009

189

138

51

2010

178

143

35

2011

162

118

44

2012               162                  136                            26
2013  170 122  48
2014  167  141  26
2015  168  143  25
2016  173  145  28
2017 162  132 30

 

 *stan na dzień 31 grudnia każdego roku