Kapliczki przydrożne

kapliczki_parzyce_mix.jpg

    We wsi nie ma jakiś szczególnie cennych  zabytków, natomiast nie ulega kwestii, że warto przejść przez Parzyce w poszukiwaniu starych świątków i kapliczek. Najstarsza jest niewątpliwie kolumna pokutna ustawiona koło domu nr 76, naprzeciw którego wzniesiono kapliczkę, zastępującą stojący w tym miejscu krzyż. W środku kapliczki stary obraz Matki Boskiej o trudnej do ustalenia dacie powstania. Bardzo stara kolumna pokutna stoi przy gospodarstwie nr 69. Posadzono przy niej dwie lipy. Wydaje się, że wymienione zabytki pochodzą jeszcze z czasów późnego średniowiecza. Podobne spotkamy na przykład w Brzeźniku. Około 400 metrów na południe od skrzyżowania dróg ustawiony był niegdyś pomnik bohaterów wojennych. Przy głównym skrzyżowaniu napotkamy metalowy krzyż z datą 1802. Jest on ustawiony na barokowym cokole z wizerunkiem Baranka Bożego. Niestety tekst umieszczony na nim jest zupełnie nieczytelny, tak więc nie dowiemy się kto był jego fundatorem. Inne kapliczki i świątki są ustawione przy gospodarstwach nr 76 i 81 obok starej lipy i dębu, 72 obok dwu starych lip, 58, 60, 62 i 57 obok tablicy z datą 1810. Pod numerem 43 gmach dawnego młyna z zachowanymi oryginalnymi maszynami niemieckimi.

Opracowano na podstawie książki M. Olczaka i Z. Abramowicza, Nowogrodziec, dzieje miasta i okolic do roku 1945, Warszawa 2000.

Echa przeszłości - Parzyckie kapliczki