UWAGA! Wpłaty gotówkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych są przyjmowane w Banku Santander oraz w Placówce POCZTY POLSKIEJ - bez prowizji (indywidualne konta bankowe podatników pozostają bez zmian).

 

podatek

podatek rolny

podatek lesnypod od sr trans

czynsz dzierzawny