Ważne adersy i telefony

                                                                       Ochrona zdrowia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Asnyka 55
59-730 Nowogrodziec
tel./fax 75 731 6316
tel. 75 731 6199
 

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wykrotach    
Wykroty, ul. Pocztowa 10 
59-730 Nowogrodziec
tel. 75 736 0251
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zebrzydowej
Zebrzydowa nr 130
59-730 Nowogrodziec
tel. 75 336 3385

                                                                    Porządek publiczny
Komisariat Policji
ul. Szkolna 2
59-730 Nowogrodziec
tel. 75 731 6295

Straż Miejska
ul. Lubańska 20
59-730 Nowogrodziec
Tel. 75 731 6419, kom. 601 983 351


 
                                                                              Banki
BANK ZACHODNI WBK S.A.
1 Oddział w Nowogrodźcu
ul. Kościelna 17
59-730 Nowogrodziec
tel. 75 738 07 40
 
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi
Filia  w Nowogrodźcu
ul. Lubańska 51
59-730 Nowogrodziec
Tel. 75 7316103
 
PKO BP S.A. Agencja  
ul. Kościelna 18
59-730 Nowogrodziec
tel. 75 640 43 08
 
 

 

                                                             Spółdzielnie mieszkaniowe

"Inco" Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Bolesławiecka 18 a
59-730 Nowogrodziec
tel. 75 731 63 22

    
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. „750-lecia”
ul. Asnyka 46
59-730 Nowogrodziec
tel. 75 731 62 64

                                                                           Urzędy pocztowe
 
"Poczta Polska" Urząd Pocztowy
ul. Kolejowa 11
59-730 Nowogrodziec
tel. 75 731 62 42

 

                                                            
 
 
                                                 
                                                      Inne podmioty
 
Gminne Centrum Kultury i Sportu
ul. Lubańska 42 a
59-730 Nowogrodziec
tel. 75 731 63 98
gckis@nowogrodziec.pl
www.gckis.nowogrodziec.pl
    
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. A. Asnyka 53
59-730 Nowogrodziec
tel. 75 731 63 79
 Hydro - Tech Sp. z o. o.
ul. Młyńska 3 a  
59-730 Nowogrodziec
tel. 75 734 96 00
 
 
 
Zakład Obsługi Szkół
w Nowogrodźcu
ul.  A. Asnyka 53/1
59-730 Nowogrodziec
dyrektor 75 731 7118
księgowość 75 731 7225


Strony warte polecenia

1. Instytucje i urzędy  

 Sejm RP       
 www.sejm.gov.pl
 Senat RP        
 www.senat.gov.pl
 Prezydent RP   www.prezydent.pl
 Dolnośląski Urząd Wojewódzki     
 www.duw.pl
Urzad Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
www.gddkia.gov.pl/
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa     www.arimr.gov.pl
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
http://www.kowr.gov.pl/
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
www.dodr.pl
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei   
www.dsdik.wroc.pl
Starostwo Powiatowe w Bolesławcu       

www.powiatboleslawiecki.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu
www.pup.boleslawiec.ibip.pl/public
Związek Gmin Kwisa  

www.kwisa.pl

Euroregion Nysa 
www.euroregion-nysa.pl/

    

2. Serwisy lokalne
 Szkoła Podstawowa  w Nowej Wsi       
 http://www.zsnowawies.eu/
 Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu

 www.spnowogrodziec.pl

Szkoła Podstawowa w Gierałtowie http://www.spgieraltow.pl/
Szkola Podstawowa w Gościszowie http://szkolagosciszow.edupage.org/
Szkoła Podstawowa w Wykrotach http://spwykroty.pl/
Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu strona internetowa
Chrobry Nowogrodziec http://chrobry1948.futbolowo.pl/
Klub Sportowy Granit Gierałtów
http://granit-gieraltow.futbolowo.pl/index.php
                                          
3.Inne
 Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna               
Małej Przedsiębiorczości   
 www.ssemp.pl
 Oficjalna strona schroniska w Przylasku    www.przylasek.eschronisko.pl/