Ochronę przeciwpożarową na terenie Gminy Nowogrodziec zabezpiecza 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj : OSP Nowogrodziec, OSP Gierałtów, OSP Wykroty, OSP Czerna, OSP Zebrzydowa, OSP Gościszów, OSP Nowogrodziec-Osiedle – współdziałające z Gminą Nowogrodziec oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.
OSP Nowogrodziec jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Wszystkie jednostki OSP z terenu gminy posiadają samochody pożarnicze wyposażone w autopompy i środki łączności.
Poza tym na wyposażeniu OSP znajdują się min. agregaty prądotwórcze, pilarki spalinowe, motopompy, pompy pływające i szlamowe, sprzęt oddymiający, piły do cięcia betonu, nożyce hydrauliczne do ratownictwa drogowego, jak również kombinezony ochronne do likwidacji siedlisk owadów (pszczół, os i szerszeni). Sprzęt ten używany jest nie tylko do gaszenia pożarów, ale także do likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń drogowych lub losowych.
Wszystkie OSP posiadają zlokalizowane w centrach miejscowości remizy strażackie, które stanowią mienie komunalne gminy i są użytkowane na podstawie umów użyczenia. Koszty utrzymania związane z utrzymaniem gotowości bojowej - realizowane na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej i porozumień zawartych z poszczególnymi jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy i Miasta Nowogrodziec. 
 

Oprac. Stanisław Żółtański

Ochotnicza Straż Pożarna

         w Nowogrodźcu                  

 

Prezes OSP - Marek Przychodzki

Naczelnik OSP - Rafał Fajkowski

 

                          
         nowogrodziec osp                 

Ochotnicza Straż Pożarna

w Gierałtowie

 

Prezes OSP- Stanisław Żółtański

Naczelnik OSP - Damian Kozioł

 

 

Remiza Gieraltow II

Ochotnicza Straż Pożarna  

w Wykrotach

 

Prezes OSP - Piotr Gałuszka

Naczelnik OSP - Tadeusz Turko


 

 

 

  wykroty osp

 

Ochotnicza Straż Pożarna

w Czernej

 

Prezes OSP -  Marcin Kamiński

 Naczelnik OSP - Tomasz Majowski

 

czerna osp

Ochotnicza Straż Pożarna

w Zebrzydowej

 

Prezes OSP - Tadeusz Bram

 Naczelnik OSP - Marcin Bram

 

 

zebrzydowa

Ochotnicza Straż Pożarna

w Gościszowie

 

Prezes OSP - Przemysław Wołoszyn

 Naczelnik OSP - Marcin Kojder

 

 

ospgosciszow2

Ochotnicza Straż Pożarna

w Nowogrodźcu-Osiedle

 

Prezes OSP - Sebastian Ostański

Naczelnik OSP - Piotr Nieratka

 

 osp

 

 Artykuły:

honor-i-odwaga

szlamowka-dla-strazakow

zyczenia-dla-strazakow

remont-garazu-osp-w-zebrzydowej-zakonczony

gminny-turniej-wiedzy-pozarniczej

przekazanie-samochodu-pozarniczego-dla-osp-w-czernej

halowy-turniej-siatkowki-dla-ochotniczych-strazy-pozarnych

Remont garażu OSP w ZebrzydowejStrażacy-gminy-nowogrodziec-najlepsi-w-powiecie-w-pozyskiwaniu-1%-podatku

zwyciestwo-osp-nowogrodziec

zyczenia-burmistrza-nowogrodzca-z-okazji-dnia-strazaka

egzamin-strazakow

mlodzi-zapobiegaja-pozarom

pomoc-strazakom-osp-w-czernej