LP.

 miejscowość

nr uchwały

tytuł uchwały - opis

dziennik urzędowy publikujący akt

Rysunek planu

 

1.

Czerna

XXI/227/96

z dnia 18.09.1996 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 106

Załącznik  graficzny
XII/66/07

z dnia 27.04.2007 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna – dot. autostrady A 4

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 06.06.2007 r. nr 137 poz. 1787

Załącznik  graficzny1


Załącznik  graficzny2

2.

Gierałtów

XXI/228/96

z dnia 18.09.1996 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Gierałtów

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 107

Załącznik  graficzny

 

XLIV/314/09

z dnia 12.05.2009 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gierałtów

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 06.07.2009 r. nr 112 poz. 2300

 Załącznik  graficzny1


Załącznik  graficzny2


Załącznik  graficzny3


Załącznik  graficzny4

XL/271/17

z dnia 29.06.2017 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów ujęć wody w obrębie Gierałtów

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 12 lipca 2017 r. poz.3238

Załącznik graficzny

3.

 

Godzieszów

 

XXI/229/96

z dnia 18.09.1996 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 108

 Załącznik  graficzny

XLIX/368/14

z dnia 6 czerwca 2014 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów

 Dz. U. Woj. Dolnośląskiego
z dnia 18.06.2014 r. poz. 2800

Załącznik graficzny nr 1
Załącznik graficzny nr 2
Załącznik graficzny nr 3
Załącznik graficzny nr 4 

IX/49/15                        z dnia 23.04.2015 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów

Dz. U. Woj. Dolnośl. z dnia 30 kwietnia 2015 r. poz. 1982

Załącznik graficzny

XXXVII/256/17

z dnia 11 maja 2017  r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów Dz. U. Woj. Dolnośl. z dnia 19 maja 2017 r. poz. 2525 Załącznik graficzny
4.

Gościszów

XXI/230/96

z dnia 18.09.1996 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Gościszów

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 109

 Załącznik  graficzny1

Załącznik  graficzny2

5.

Kierżno

XXI/231/96

z dnia 18.09.1996 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kierżno

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 110

 Załącznik  graficzny

XVII/114/07

z dnia 19.09.2007 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kierżno – dot. proj. oczyszczalni ścieków

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 05.11.2007 r. nr 264 poz. 3077

 Załącznik  graficzny
6.

Milików

XXI/232/96

z dnia 18.09.1996 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Milików.

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 111

 Załącznik  graficzny

XXXIX/264/08

z dnia 30.12.2008 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Milików

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 13.02.2009 r. nr 22 poz.565

 Załącznik  graficzny
7.

Nowa Wieś

XXI/233/96

z dnia 18.09.1996 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 112

 Załącznik  graficzny
8.

Nowogrodziec

 XXI/225/96

z dnia 18.09.1996 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodziec

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 104

 Załącznik  graficzny

XLVII/352/06

z dnia 27.04.2006 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodziec – powiększenie terenu pow. eksploatacji.

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 28.06.2006 r. nr 131 poz. 2050

 Załącznik  graficzny

XLVII/354/06

z dnia 27.04.2006 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodziec – rejon ul. ul. Asnyka, Mickiewicza.

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 05.05.2006r. nr 137 poz. 2103

 Załącznik  graficzny

XLVII/353/06

z dnia 27.04.2006 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodziec – teren proj. cmentarza komunalnego.

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 28.06.2006 r. nr 131 poz. 2051

 Załącznik  graficzny

L/355/09

z dnia 30.09.2009 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodziec  - dot. dz. Nr 54

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 04.12.2009 r. nr 209 poz. 3839

 Załącznik  graficzny

LXI/417/10

z dnia 31.05.2010 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodziec  - rejon ul. ul. Polna, Nowogrodzka.

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 07.07.2010 r. nr 125 poz. 1910

 Załącznik  graficzny

IV/11/10

z dnia 15.12.2010 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodziec  - dot. MEW na rzece Kwisa.

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 17.02.2011 r. nr 38 poz. 490

 Załącznik  graficzny

XX/145/12

z dnia 28 marca 2012 r.

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodźca – rejon ul. Asnyka

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 26.04.2012 r. poz. 1542

 Załącznik  graficzny

XXVI/190/12

z dnia 31.10.2012 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodziec dot. Rejonu ul. Ołdrzychowskiej

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 11.02.2013 r. poz. 943

Załącznik graficzny
9.

Parzyce

XXI/234/96

z dnia 18.09.1996 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Parzyce

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 113

 Załącznik  graficzny
10.

Wykroty

XXI/235/96

z dnia 18.09.1996 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wykroty

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 114

 Załącznik  graficzny

VII/69/99

z dnia 16.06.1999 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wykroty – teren projektowanego zespołu oświatowego

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 06.08.1999 r. nr 21 poz. 954

  Załącznik graficzny

VII/70/99

z dnia 16.06.1999 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wykroty- teren Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 06.08.1999 r. nr 21 poz. 955

  Załącznik graficzny

XLIII/326/05

z dnia 30.12.2005 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wykroty- teren „za torami”

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 10.04.2006 r. nr 76 poz. 1215

  Załącznik graficzny

XXXIX/263/08

z dnia 30.12.2008 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wykroty – teren byłej Szkoły

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 13.02.2009 r. nr 22 poz.564

  Załącznik graficzny

L/358/09 z dnia 30.09.2009 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wykroty – teren tłoczni gazu

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 12.11.2009 r. nr 193 poz.3382

  Załącznik graficzny
11.

Zabłocie i Kolonie

XXI/236/96

z dnia 18.09.1996 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zabłocie i Kolonii

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 115

 Załącznik graficzny
12.

Zagajnik

XXI/237/96

z dnia 18.09.1996r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zagajnik

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 116

 Załącznik graficzny
13.

Zebrzydowa

XXI/238/96

z dnia 04.11.2010r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zebrzydowa

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 117

Załącznik graficzny

LXVII/469/10

z dnia 04.11.2010r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zebrzydowa

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 29.12.2010r. Nr 250 poz. 4200

Załącznik  graficzny

XXXIV/245/13

z dnia21.02.2013 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego małej elektrowni wodnej na rzece Kwisie w rejonie wsi Zebrzydowa i Parzyce

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 21.02.2013r.  poz. 2365

Załącznik  graficzny
14.Tereny otwarte

XXI/226/96

z dnia 18.09.1996r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów otwartych gminy Nowogrodziec

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 105

Załącznik  graficzny

Teren Górniczy „Maria III”

XXVII/182/08

z dnia 28.03.2008 r.

miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Maria III-I”

i dawnego obszaru górniczego „Maria III” w gminie Nowogrodziec

 Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 09.05.2008r. Nr 128 poz. 9025

 Załącznik  graficzny

Teren Górniczy „Wykroty – I”

XLIV/315/09

z dnia 12.05.2009 r.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Wykroty I”

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 06.07.2009r. Nr 122 poz. 2301

 

 Załącznik  graficzny

Teren górniczy Czerna

XXVII/228/04

z dnia 26.11.2004 r.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu kopalni iłów ceramicznych w obrębie Czerna

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 07.02.2005 r. Nr 23 poz. 527

 

 Załącznik  graficzny

Modernizacja linii kolejowej E-30

XXXIII/273/05

z dnia 17.06.2005 r.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację kolei w obrębie wsi: Zebrzydowa, Nowa Wieś, Czerna i Kierżno

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 18.07.2005r. Nr 129 poz. 2625

 

 Załącznik  graficzny
15.

Obszar gminy Nowogrodziec

XLIV/294/17

z dnia 29.11.2017 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec

Nie podlega publikacji

Załącznik graficzny

.