znajduje się na parterze budynku Urzędu Miejskiego - pokój nr 11

Czynny w godzinach PRACY URZĘDU

od poniedziałku do piątku

w godz.: 7.30 – 15.30 

tel.: 75 738 0660 lub 75 738 0679 

Podstawowym celem działalności Punktu Obsługi Interesanta jest poprawa jakości i komfortu obsługi obywatela, zapewnienie wstępnej obsługi interesantów oraz ułatwienie w uzyskaniu niezbędnych informacji. W Punkcie Obsługi Interesanta, między innymi, udzielamy informacji o:

- zakresie kompetencyjnym wydziałów i innych komórek oganizacyjnych funkcjonujących w Urzędzie,
- sposobie prawidłowego sporządzania wniosków,
- opłatach skarbowych obowiązujących przy składaniu podań, wniosków i innych dokumentów,
oraz:
- wydajemy druki i formularze obowiązujące przy załatwianiu niektórych spraw,
- udzielamy pomocy w poprawnym wypełnianiu wniosków i formularzy,
- przyjmujemy wnioski i podania składane do Burmistrza i Urzędu, które następnie są rejestrowane i przekazywane do realizacji właściwemu wydziałowi Urzędu.     
P1340227


 

Adres i dane urzędu:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu 

ul. Rynek 1
59-730 Nowogrodziec 
tel. 75 738 06 60
fax 75 731 64 16 

Adres skrytki ePUAP:
/nowogrodziec/skrytka

 
 
konto bankowe:
BZ WBK S.A. O/Nowogrodziec 29 1090 1939 0000 0005 1604 5111
OPŁATY SKARBOWE MOŻNA WPŁACAĆ W KASIE URZĘDU (POK. NR 22) LUB NA PODANE WYŻEJ KONTO BANKOWE

 NIP Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu:  612  10 37 376, 

 REGON Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu:  000529858

 NIP Gminy Nowogrodziec:  612 16 36 266,

 REGON Gminy Nowogrodziec:  230821581
 

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu:

poniedziałek - piątek   7:30 – 15:30