Na podstawie § 18 załącznika nr 1 do uchwały nr VII/41/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na rok 2020 podaję do publicznej wiadomości, iż urna do przeprowadzenia głosowania nad projektem/ami, które zostały pozytywnie zweryfikowane będzie zlokalizowana w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu- Punkt Obsługi Interesanta (pok. nr 11 parter). Na projekty można głosować w terminie od 20. 09.2019 r. do 10. 10.2019 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu tj. (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30).

Każdy głosujący może poprzeć maksymalnie jeden projekt z jednej listy lokalnej dotyczącej sołectwa, w którym mieszka oraz jeden projekt z listy ogólnogminnej.

>>>Więcej informacji<<<