Na podstawie § 18 załącznika nr 1 do uchwały nr VII/41/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na rok 2020 podaję do publicznej wiadomości, iż urna do przeprowadzenia głosowania nad projektem/ami, które zostały pozytywnie zweryfikowane będzie zlokalizowana w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu- Punkt Obsługi Interesanta (pok. nr 11 parter). Na projekty można głosować w terminie od 20. 09.2019 r. do 10. 10.2019 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu tj. (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30).

Każdy głosujący może poprzeć maksymalnie jeden projekt z jednej listy lokalnej dotyczącej sołectwa, w którym mieszka oraz jeden projekt z listy ogólnogminnej.

>>>Więcej informacji<<<

Szkoła zd

2 września o godz. 9.00 znów zabrzmiał pierwszy dzwonek obwieszczający nowy rok szkolny. Spotkanie ze szkołą poprzedziła uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym.
Z okazji inauguracji roku szkolnego na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu zgromadzili się uczniowie z rodzicami, grono pedagogiczne i zaproszeni goście.
Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia pocztów sztandarowych i odśpiewania hymnu państwowego oraz szkolnego. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Pani Urszula Troszczak - Krzywdzińska, która serdecznie wszystkich powitała. Szczególne słowa zostały skierowane do dzieci klas najmłodszych, bo to właśnie dla pierwszoklasistów był szczególny dzień.
Następnie Pani Dyrektor nawiązała do wydarzeń sprzed 80. lat i tragedii września 1939 roku. Krótki rys historyczny i recytacja fragmentów poezji wojennej w wykonaniu uczennic stanowiły wstęp do podniosłego momentu, jakim było odsłonięcie tablicy upa-miętniającej pokolenie Dzieci Wojny, o których Edmund Andrzej Fetting śpiewał:

„Oni wszyscy, niezliczeni,
barwne kwiaty polskiej ziemi,
niedojrzałych kłosów krocie,
zastrzelone ptaki w locie.
Walczą, giną wśród zamieci
bohaterskie polskie dzieci.”

Pan wicedyrektor Józef Rosa i siostra Magdalena Sporys odczytali fragmenty młodzieńczych wspomnień wojennych Danuty Szaflarskiej i Wandy Wiłkomirskiej, a Pani Dyrektor z zaproszonymi gośćmi i delegacją Samorządu Uczniowskiego w asyście pocztów sztandarowych przeszli na dziedziniec szkolny, gdzie odsłonięta została tablica pamiątkowa i złożone zostały kwiaty. Ten doniosły akt zakończył oficjalną część apelu.
W części artystycznej uczennice klasy V B i zespół muzyczny Akord przedstawili krótki montaż słowno – muzyczny, którym pożegnano wakacje i powitano szkolne mury. Uczniowie usłyszeli też wiele miłych i mądrych życzeń.

Źródło: Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu

Szkoła

        Urząd Miejski w Nowogrodźcu informuje, że Zarządzeniem Zastępczym Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wygasił mandat radnego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu – p. Krzysztofa Durdy. Wojewoda powiadomił także o tym fakcie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
        Powodem było naruszenie art. 24f ustawy o samorządzie gminnym (prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Nowogrodziec).
        Powyższe działania poprzedzone były postępowaniem toczącym się przed Wojewodą. Mimo wezwania przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem dnia 19 czerwca 2019 r. Rada Miejska w Nowogrodźcu nie podjęła uchwały            w sprawie wygaszenia mandatu ww. radnemu.
         Z tego też względu Wojewoda wydał dnia 10 września 2019 r zarządzenie zastępcze w przedmiotowej sprawie.

 Treść Zarządzenia zastępczego Wojewody  dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.

Serdecznie zapraszamy Państwa do Centrum Kultury i Sztuki "Muza" w Nowogrodźcu na spektakl teatralny "Mąż mojej żony", który jest jednym z największych osiągnięć chorwackiego dramaturga Miro Gavrana.

To dość nieoczekiwane wydarzenie, gdy mężczyzna spotyka... męża swojej żony. Bohaterowie po wybuchu pierwszych, gwałtownych emocji powoli nawiązują nić porozumienia, by w końcu stać się powiernikami swoich rozterek.

Miejsce: CKiS "Muza" w Nowogrodźcu
Termin: 22 września, godz. 19:00
Cena biletu: 30 zł
Rezerwacja: http://muza.nowogrodziec.pl/MSI/mvc/pl

Występują: Grondowy Jacek, Konieczyński Piotr