spis

 

 

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

policja410

Przekazujemy komunikat Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu w sprawie naboru do pracy.

Wóz strażacki w tle drzewa

Urząd Miejski w Nowogrodźcu  informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego samochodu pożarniczego marki Renault model G 270 Midliner.

Hydro tech IBOK410

Informujemy, że Spółka Hydro - Tech w Nowogrodźcu uruchomiła dla swoich klientów Internetowe Biuro Obsługi Klienta.

SM410

Urząd Miejski w Nowogrodźcu informuje, iż na podstawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykroczeń Straż Miejska od dnia 04 września 2020 r. otrzymała nowe uprawnienia, które dają strażnikom straży gminnych (miejskich) prawo do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.