Laboratoria przyszłości

 

Z przyjemnością informujemy, iż wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec, otrzymały środki finansowe w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Dyrektorzy jednostek oświatowych, w pierwszej kolejności, złożyli do organu prowadzącego formularze aplikacyjne. Następnie organ prowadzący złożył do Wojewody Dolnośląskiego wnioski o udzielenie wsparcia finansowego. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.  W dniu 01 grudnia 2021 roku Gmina Nowogrodziec otrzymała, na utworzony w tym celu rachunek bankowy, środki finansowe w łącznej wysokości 408 900 zł.

W rozbiciu na poszczególne szkoły wygląda to następująco:

  • Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej: 30 000 zł.
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie: 30 000  zł.
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie: 60 000 zł.
  • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu: 168 900 zł.
  • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach: 60 000 zł.
  • Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi: 60 000 zł.

Warunki programu nie wymagają ze strony Gminy wkładu własnego.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. To krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

Otrzymane wsparcie finansowe zostanie wykorzystane na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych
i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii
i inżynierii. Pomocne przy stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne
i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań oraz innych form rozwijania umiejętności. 

Szkoły, które nie posiadają niżej wymienionego sprzętu, obligatoryjnie będą musiały zakupić wyposażenie podstawowe, na które składa się:

  • Drukarka 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)
  • Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
  • Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)
  • Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Środki finansowe, które pozostaną po zakupie wyposażenia podstawowego szkoły wydadzą
na wyposażenie dodatkowe z zakresu takiego jak: wyposażenie stanowisk, narzędzia, robotyka, materiały eksploatacyjne, audio-wideo, pomoce projektowe, AGD, BHP.