komunikat

Informujemy, że w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowogrodźcu bezpośrednio można załatwić sprawy związane tylko z rejestracją aktu urodzenia i aktu zgonu. Pozostałe sprawy należy załatwiać:

  • telefonicznie 75 7380665
  • pocztą elektroniczną:  urzad@nowogrodziec.pl
  • ePUAP:     /nowogrodziec/skrytka
  • faxem  75 7316416
  • dokumenty można także składać poprzez złożenie ich do wyznaczonego miejsca w strefie wejścia głównego do budynku Urzędu (bez możliwości potwierdzenia)


Szczegółowych informacji w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego udzielają pracownicy pod numerem telefonu 75 7380665.

 

Sposób załatwiania spraw pozostałych od 29.03.2021 r. nie ulega zmianie:

       
        Deklaracje, pisma, wnioski i inne dokumenty prosimy składać poprzez złożenie do wyznaczonego miejsca w strefie wejścia głównego do budynku Urzędu (bez możliwości potwierdzenie złożenia dokumentów). Wszystkie inne sprawy należy załatwiać telefonicznie, pocztą elektroniczną, ePUAP lub faxem. Opłaty skarbowe należy dokonywać elektronicznie, za pośrednictwem banków lub placówki pocztowej na konto bankowe: 29 1090 1939 0000 0005 1604 5111.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod podane numery telefonów bezpośrednio do osób prowadzących dany rodzaj załatwianej przez Państwa sprawy.

 

kontakt telefoniczny do pracowników

 

druki/formularze do pobrania


Adres e-mail urzędu: urzad@nowogrodziec.pl,
Adres skrytki ePUAP: /nowogrodziec/skrytka
Fax: 75 7316416.

 

 

KRUS 1

"Upadek to nie przypadek" - upadki osób w gospodarstwie rolnym to ponad połowa wszystkich zdarzeń wypadkowych.

Info UM

Informujemy, że w punkcie konsultacyjnym  Centrum Profilaktyki Uzależnień w Nowogrodźcu, ul. Asnyka 53  (wejście od strony parkingu – tył budynku):  bezpłatnie udzielana jest pomoc, wsparcie i konsultacje dla osób i członków rodzin z problemami uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz dla rodzin ofiar przemocy w rodzinie.

Loteria nNSP 410

Informujemy, że wraz z rozpoczęciem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, 1 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się Loteria promocyjna NSP 2021. Jej organizatorem jest firma Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa. Adres strony internetowej: https://loteria.spis.gov.pl.